Čerpadla Katovice

Čerpadla a domácí vodárny včetně příslušenství a náhradních dílů. Skladem.

Prodejna  Nádražní 41, Katovice je otevřena od pondělí do pátku od 8 do 18 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin.

Odpovědná osoba: Michal Kudláček, tel.: +420 777 311 880, email: info@cerpadla-katovice.cz , IČ: 04339193, DIČ: CZ7608100181

Darling LIDO D35-2

Technické parametry

Výrobce Sigma Pumpy Hranice
Typ čerpadla domácí vodárna
Čerpaná kapalina čistá pitná nebo mírně zakalená voda
Zapínací tlak 2 Atm
Vypínací tlak 3,5 Atm
Maximální hodinový odběr 3960 l
Objem nádrže 33 l
Maximální sací výška 8 m
Teplota čerpaného média 20°C
Maximální teplota okolí 40°C
Dimenze připojení 5/4" x 1"
Hmotnost 51 kg
Jmenovitý výkon motoru 1,5 kW
Jmenovité napětí 3x400V

Typické použití

Samočinná vodárna DARLING LIDO 35-2 je vhodná pro zásobování vodou rodinných domků, chat, hospodářských nebo jiných objektů, které nejsou v dosahu veřejného vodovodu a kde maximální hodinová spotřeba a podmínky instalace nepřesáhnou parametry výrobku. Přednosti: - malé stavební rozměry a nízká hmotnost - samonasávací schopnost čerpadla - snadná obsluha - provozní spolehlivost - čerpadlo s mechanickou ucpávkou - možnost čerpání i mírně znečištěné kapaliny

Podrobný popis

Čerpadlo je samonasávací, monoblokové konstrukce, kde základní součástí - oběžné kolo, sací a výtlačná vložka jsou shodné se sériově vyráběnými čerpadly SVA. Výtlačné těleso je konstrukčně přizpùsobeno monoblokové konstrukci čerpadla. Utěsěìní hřídele je provedeno ucpávkovým provazcem, dotlačeným ucpávkovým víkem nebo mechanickou ucpávkou. Elektromotor je přírubový, normální sériové výroby. Čerpadlo je spojeno s elektromotorem pomocí spojovacího tělesa v monoblok. Přenášení výkonu motoru na čerpadlo je provedeno pružnou spojkou. Tato konstrukce umožňuje snadnou demontáž čerpadla nebo elektromotoru a při montáži zaručuje snadné dodržení nutné souososti bez náročného vyrovnání. Tlaková nádoba je upevněna pomocí výtlačné tvarovky na výtlačném hrdle čerpadla. Vnitřní prostor nádoby je rozdělen pryžovým vakem. V prostoru nad vakem je stálý přetlak plynu. Při provozu je dopravována voda čerpadlem do spodního prostoru tlakové nádoby za stálého stlačování vaku a plynu nad ním. Za klidu čerpadla a při otevření výtlaku se plyn rozpíná a vytlačuje vodu do rozvodného systému. Automatický provoz vodárny je řízen tlakovým spínačem, umístěným na tvarovce, který uvádí do chodu elektromotor v závislosti na stanoveném přetlaku ve výtlačné větvi. Elektromotor je chráněn proti přetížení jističem. Tento je dodáván s pohyblivým přívodem umožňujícím odpojení samočinné vodárny odelektrické sítě.