Čerpadla Katovice

Čerpadla a domácí vodárny včetně příslušenství a náhradních dílů. Skladem.

Prodejna  Nádražní 41, Katovice je otevřena od pondělí do pátku od 8 do 18 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin.

Odpovědná osoba: Michal Kudláček, tel.: +420 777 311 880, email: info@cerpadla-katovice.cz , IČ: 04339193, DIČ: CZ7608100181

Grundfos PC 22

Technické parametry

Výrobce Grundfos
Typ čerpadla řídící jednotka
Čerpaná kapalina čistá voda
Maximální průtok (Qmax) 90 l/min
Zapínací tlak 2,2 Atm
Teplota čerpaného média max. 65°C
Maximální teplota okolí 65°C
Dimenze připojení 1" x 1"
Jmenovité napětí 230 V

Typické použití

Automatická řídící tlaková jednotka slouží jako komplet pro automatické přímé spínání a vypínání čerpadel s jednofázovými motory. Zařízení je možno instalovat se samonasávacím stacionárním čerpadlem i s čerpadlem ponorným jež vyhovuje technickým parametrům tlakového spínače.

Podrobný popis

K sepnutí čerpadla dojde po otevření jakéhokoliv odběrního místa a během odběru vody čerpadlo běží a dodává kapalinu pod konstantním tlakem, který závisí na typu a parametrech použitého čerpadla. Po otevření ventilu dojde k okamžitému poklesu tlaku v systému. Klesne-li tlak na hodnotu 2,2 bar čerpadlo se uvede do provozu. Po uzavření ventilu stoupá v systému tlak a tlakovým spínačem proudí určité množství vody. Dosáhne-li čerpadlo svého výkonnostního maxima tlakový spínač jej vypne. Zařízení rovněž obsahuje indikátor běhu čerpadla nasucho. V případě, že dojde k situaci, že čerpadlo nemá vodu a běží nasucho, tlakový spínač čerpadlo po cca 10 sekundách vypne a rozsvítí se poruchová kontrolka na ovládacím panelu. Znovu uvedení čerpadla do provozu je možné po ručním restartování (tlačítko na ovládacím panelu).